TRAJKOVIĆ NOVI DIREKTOR „YUMCA“

Nadzorni odbor HK PK „YUMCO“ A.D. Vranje je na svojoj sednici održanoj 23.06.2016. godine doneo odluku o imenovanju Branislava Trajkovića za vršioca dužnosti generalnog direktora Kompanije. On je ovu dužnost preuzeo od dosadašnjeg generalnog direktora Gorana Djordjevića. Direktor Trajković je rodjen 1976. godine u Skoplju. Osnovnu i srednju školu je završio u Vranju, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Prištini. U svojoj struci radio je u vranjskom Domu zdravlja, grčkoj firmi „Aktor“, a u „Yumcu“ je obavljao poslove šefa računovodstva i finansijskog direktora. Pre dve godine imenovan je za pomoćnika generalnog direktora za finansijske, pravne, kadrovske i opšte poslove. Dužnost v.d. generalnog direktora će, po odluci Nadzornog odbora obavljati u vremenskom periodu od godinu dana. Oženjen, otac dvoje dece.

NADZORNI ODBOR

NADZORNI ODBOR
HOLDING KOMPANIJE PAMUČNI KOMBINAT “YUMCO” A.D. VRANJE,

na osnovu čl.441. Zakona o privrednim društvima, (»Službeni glasnik RS« br. 36/2011, 99/2011), i člana 38. Statuta HK PK “YUMCO” A.D. Vranje, na sednici održanoj dana 11.12.2015.god. doneo je sledeću:

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
HK PK “YUMCO” A.D. VRANJE

koja će se održati dana 15.01.2016.godine (petak) na I spratu Poslovne zgrade HK PK “YUMCO” A.D.Vranje, u Vranju, ulica Radnička br.5 sa početkom u 13 časova, sa sledećim

D N E V N I M      R E D O M

1. Izveštavanje o poslovanju privrednog društva HK PK “YUMCO” ADVranje u periodu od 01.07.2015.god. do 15.01.2016.god.

2. Donošenje Odluke o izmirivanju potraživanja Republike Srbije, odnosno Ministarstva privrede odobrenih HK PK “YUMCO” ADVranje, preko Fonda za razvoj Republike Srbije, zamenom ispunjenja.

U radu Skupštine imaju pravo da učestvuju akcionari ili njihovi predstavnici koji posedujuovlašćenja od najmanje 2.000 akcija za predstavljanje u Skupštini, a koji najkasnije do 05.01.2016. godine prijave svoje učešće podnošenjem pismenih ovlašćenja, kancelariji za rad sa akcionarima.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA,
Dr Branislav Popović, s.r.

NOVE UNIFORME ZA VOJSKU SRBIJE

29.11.2015. godine

HK PK „YUMCO“ A.D. Vranje obeležila je 55 godina rada i postojanja potpisivanjem novog ugovora sa Ministarstvom odbrane Republike Srbije. U prisustvu ministra odbrane Bratislava Gašića, ugovor vredan 213 miliona dinara potpisali su generalni direktor „Yumca“ Goran Djordjević i direktor Direkcije za nabavku i prodaju Ministarstva odbrane pukovnik Aleksandar Bukvić.

YUMCO NOVE UNIFORME

YUMCO NOVE UNIFORME ZA VOJSKU SRBIJE

Čestitajući jubilej zaposlenima u Kompaniji, ministar odbrane Bratislav Gašić je istakao da su u protekle tri godine Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije učinili značajan napor pomažući povratak ove tekstilne fabrike na tržište. – U ovom periodu realizovali smo poslove u vrednosti od preko dve milijarde dinara, a samo u ovoj godini 900 miliona dinara. „Yumco“ je, kao srpski brend, danas jedan od značajnijih dobavljača Vojske Srbije i tu dobru saradnju ćemo nastaviti istim tempom jer ne smemo dozvoliti nikada više da VS ima prazne magacine, koje smo zatekli 2012. godine. Ugovor koji smo upravo potpisali doprineće održanju stabilnosti proizvodnje ove fabrike u narednom periodu što će omogućiti i redovnu isplatu zarada radnicima. Očekujem da i sledeće godine nastavimo saradnju sa „Yumcom“ čime ćemo značajno proširiti asortiman uniformi i poboljšati kvalitet odevanja pripadnika Vojske, rekao je ministar Gašić i najavio da će naša fabrika početi proizvodnju letnjih vojnih pantalona, modela koji je poslednji put proizveden pre 24 godine u sklopu uniforme M 77.

YUMCO NOVE UNIFORME

YUMCO NOVE UNIFORME ZA VOJSKU SRBIJE

Generalni direktor „Yumca“ Goran Djordjević je rekao da će aktuelni ugovor biti realizovan u naredna tri meseca što će uz poslove sa MUP-om Srbije i inostranim partnerima dodatno konsolidovati proizvodni proces Kompanije koja je sistematski blindirana poslednjih 15 godina. – Izuzetno smo zadovoljni što nas Ministartsvo odbrane prepoznaje kao pouzdanog partnera i što nam je značajnim ulaganjima omogućilo povratak na tržište i očuvanje radnih mesta. Naši proizvodni kapaciteti su ispunjeni, trudimo se da povećamo standard radnika, uspeli smo da u poslednjem mesecu zarade povećamo za pet odsto. Uporedo sa tim, uz veliku pomoć Ministarstva privrede, radimo i na privatizaciji i verujem da ćemo taj proces uspešno završiti do kraja maja sledeće godine.

Povodom 55 godina rada i postojanja ministru Gašiću uručena je plaketa u znak zahvalnosti Ministarstvu odbrane na pomoći i podršci „Yumcu“. Potpisivanju ugovora i koktelu koji je nakon toga priredjen, pored ministra Gašića i njegovih saradnika prisustvovali su Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministrastvu privrede, Slaviša Bulatović, načelnik Pčinjskog okruga i brojni poslovni partneri i prijatelji naše Kompanije.